Sociaal zekerheidsrecht

Sociaal zekerheidsrecht

Het sociaal zekerheidsrecht regelt de sociale voorzieningen en sociale verzekeringen waarop mensen in Nederland aanspraak kunnen maken. Het zorgt ervoor dat mensen bij arbeidsongeschiktheid, ziekte, pensioen of werkloosheid toch een inkomen hebben. De bijstandsuitkering is hiervan een voorbeeld.

Aanspraak

Als bijvoorbeeld de gemeenten of het UWV een uitkeringsaanvraag afwijzen, uitkeringen intrekken en maatregelen of boetes opleggen, kunnen wij bezwaar maken. En mocht het nodig zijn, dan schakelen we de rechter in. Want wij komen op voor de belangen van de uitkeringsgerechtigden.

Daarnaast geven wij mensen graag advies over de wet- en regelgeving, zodat zij weten wat hun rechten en plichten zijn binnen het sociaal zekerheidsrecht. Op deze manier weten ze waarop ze recht hebben.