Onze rechtsgebieden

ARBEIDSRECHT

De redelijke verhouding tussen werkgever en werknemer staat centraal bij arbeidsrecht. Deze verhouding wordt regelmatig verstoord door een arbeidsconflict zoals een loongeschil, concurrentiebeding of geschillen over re-integratie.

 

naar arbeidsrecht

BESTUURSRECHT

Regels waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van beslissingen, dat is waar bestuursrecht om draait. En dan gaat het over beslissingen zoals: de gemeente trekt een uitkering of vergunning in of weigert een vergunning te verstrekken of legt een boete op.

 

Naar bestuursrecht

BOUWRECHT

De rechten en plichten van zowel de aannemer als die van de opdrachtgever liggen vast in het bouwrecht. En in een aannemingsovereenkomst tussen beiden staan afspraken over de technische eisen, aansprakelijkheid voor gebreken, meer- en minderwerk en de prijs. Afspraken waarover vaak discussies ontstaan.

Naar bouwrecht

ERFRECHT

Het erfrecht regelt wat gebeurt met bezittingen en schulden van iemand die is overleden. En vaak zien wij discussies ontstaan over de vererving van deze nalatenschap. Zo voelen een of meerdere erfgenamen zich regelmatig tekort gedaan. Want hebben ze wel hun legitieme deel ontvangen? Klopt de omvang van de nalatenschap wel?

Naar erfrecht

ESTATEPLANNING

Op welke manier kun je vermogen zo goed mogelijk overdragen aan erfgenamen? Dat is de kern van estate planning. Met zo goed mogelijk wordt bedoeld: met zowel oog voor een zo laag mogelijke belastingdruk als voor de persoonlijke situatie van de erflater.

 

Naar estateplanning

FAILLISSEMENTSRECHT EN WSNP

Het ‘opruimen’ van schulden, dat is de kern van faillissementsrecht en van de Wet Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen (WSNP). En dan draait het om schulden van respectievelijk ondernemers of particulieren die ze niet meer overzien en waar ze niet meer uitkomen.

Naar faillissementsrecht en wsnp

FISCAAL RECHT

De heffing en invordering van belastingen wordt met het belastingrecht geregeld. En met de vele wetten en regels is het een complex rechtsgebied waarbinnen we zowel ondernemers als particulieren bijstaan. Denk daarbij aan geschillen met de belastingdienst.

 

Naar fiscaal recht

GEZONDHEIDSRECHT

De professionele relatie tussen arts en patiënt, dat is waar gezondheidsrecht in de kern om draait. En als een arts of het ziekenhuis (bewezen) fouten maakt gedurende een behandelingsovereenkomst, kunnen wij de arts of het ziekenhuis aansprakelijk stellen.

 

Naar gezondheidsrecht

HUURRECHT

Het huurrecht regelt alles omtrent het dak boven het hoofd van personen of ondernemingen. Denk daarbij aan het bepalen van de huurprijs, servicekosten en het in goede staat houden van het verhuurde. In de praktijk worden afspraken hierover in huurcontracten vastgelegd. En die leiden regelmatig tot discussies.

Naar huurrecht

LETSELSCHADE EN AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

Volledige schadevergoeding voor een slachtoffer van een ongeval, medische fout of een gewelds- of zedenmisdrijf. Dat is onze drijfveer op het gebied van letselschade. En letselschade kan iedereen overkomen. Denk maar aan een verkeersongeluk, arbeidsongeval, medische fout of een ongeval tijdens het sporten.

Naar letselschade en aansprakelijkheidsrecht

MEDIATION

Partijen die hun conflict onder begeleiding van een onafhankelijke mediator zélf oplossen. Dat is de kern van mediation. Denk hierbij aan conflicten bij een echtscheiding, het opstellen een ouderschapsplan, het bepalen van de alimentatie en de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden. Maar ook aan burenconflicten over erfrecht.

Naar mediation

ONDERNEMINGSRECHT

Overnames, claims tegen bestuurders van ondernemingen, contracten en statuten opstellen. Allemaal specifieke uitdagingen binnen het ondernemingsrecht. Uitdagingen waarin we ondernemers kunnen begeleiden, adviseren of waarover we procederen.

 

Naar ondernemingsrecht

PERSONEN EN FAMILIERECHT

Persoonlijke belangen die samengaan met emoties. Dat is waar personen- en familierecht vaak om draait. Of het nu gaat om een echtscheiding, alimentatie, omgangsregeling of erfrecht, er is vaak geen vertrouwen meer in de ander. En dat maakt het moeilijk om rationele beslissingen te kunnen nemen.

Naar personen en familierecht

SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT

Het sociaal zekerheidsrecht regelt de sociale voorzieningen en sociale verzekeringen waarop mensen in Nederland aanspraak kunnen maken. Het zorgt ervoor dat mensen bij arbeidsongeschiktheid, ziekte, pensioen of werkloosheid toch een inkomen hebben.

Naar sociaal zekerheidsrecht

VERBINTENISSENRECHT

In het verbintenissenrecht ofwel contractenrecht zijn regels en wetten vastgelegd over hoe verbintenissen tot stand komen. Voorbeelden van verbintenissen zijn: een koopovereenkomst, samenwerkingsovereenkomst, franchiseovereenkomst of een geldleningsovereenkomst.

Naar verbintenisrecht

VERZEKERINGSRECHT

De rechten van een verzekerde staan voor ons centraal binnen het verzekeringsrecht. En die rechten worden regelmatig geschonden, omdat verzekeraars regelmatig en ten onrechte schade niet willen vergoeden. Denk bijvoorbeeld aan inbraakschade, bedrijfsschade of schade veroorzaakt door storm, hagel of regen of brandschade.

Naar verzekeringsrecht