Geen arbeidsgeschil na arbeidsongeval, wel schadevergoeding!

Wanneer u een arbeidsongeval overkomt kan het zijn dat u daardoor niet in uw oude functie kunt terugkeren. Of misschien kunt u zelfs helemaal niet meer werken. Voor veel mensen is het dan een bezwaar om de werkgever aansprakelijk te stellen, omdat ze geen geschil met de werkgever willen riskeren. Hierbij is het belangrijk dat, wanneer u schade lijdt als gevolg van een arbeidsongeval, u de werkgever hiervoor aansprakelijk stelt.

Het is namelijk vaak niet duidelijk hoe ernstig het letsel is en of u er blijvend letsel aan zult overhouden. U kunt er financieel heel veel op achteruitgaan. Ook kunt u een flinke pensioenschade oplopen. In veel gevallen heeft de werkgever een verzekering en deze zal de schadevergoeding op zich nemen. Dit hoeft dan dus helemaal geen geschil met uw werkgever op te leveren omdat het puur een verzekeringskwestie betreft.

Verzekering ontbreekt
Een andere situatie ontstaat wanneer de werkgever geen verzekering voor zijn werknemer heeft afgesloten. In dat geval is de vraag of de werkgever een verzekering had moeten afsluiten voor de werknemer voor het geval de werknemer een arbeidsongeval overkomt. Die vraag kan alleen beantwoord worden door naar de omstandigheden te kijken waaronder het ongeval heeft plaatsgevonden.

Een voorbeeld
Als u voor uw werk regelmatig aan het verkeer moet deelnemen, bijvoorbeeld als pakketbezorger, dan moet de werkgever voor u een verzekering afsluiten voor verkeersongevallen. In dat geval bent u ook verzekerd als u daarna betrokken raakt bij een ongeval waaraan u zelf schuld hebt. Heeft de werkgever zo’n verzekering niet afgesloten dan moet hij de schade vergoeden waarop een dergelijke verzekering aanspraak gegeven zou hebben.

In de letselschadepraktijk zien we dit soort gevallen regelmatig voorbij komen. Binnen onze praktijk beschikken we over de kennis en vaardigheden om dit soort zaken voor u te behandelen. Neem contact op voor een gratis intakegesprek.