Dohmen

De thuiswerkplek in Coronatijd

We zijn allemaal klaar met Corona, maar Corona nog niet met ons! Deze ideële reclamespreuk is helaas nog volop van kracht, het virus is nog niet verslagen. Een van de methodieken om het virus eronder te krijgen is zoveel ... Lees meer

Lees meer

De toekomst van de letselschadepraktijk

31 augustus 2020 was de letselschadepraktijk weer onderwerp van gesprek bij Tros Radar. Uitzending gemist? Ik praat u bij. De knelpunten kwamen aan bod en er werd hardop nagedacht over mogelijke verbeteringen in de ... Lees meer

Lees meer

Mediation in Letselschade

Een veel gehoorde klacht in letselschadezaken is dat het vaak zo lang duurt voordat er een oplossing komt. In zijn algemeenheid geldt, dat een letselschadezaak inderdaad niet meteen morgen klaar is. Maar het spookbeeld ... Lees meer

Lees meer

Topjaar of tobjaar?

Aan het begin van 2020 zal iedereen zich hebben voorgenomen om er een topjaar van te maken. Toch?  Maar nadat de eerste twee maanden ervan goed en wel verstreken waren brak de Coronacrisis uit en werd duidelijk dat het ... Lees meer

Lees meer

Letselschade, causaal verband en Corona

Een heet hangijzer in de letselschadepraktijk is het causaal verband. Causaal verband is het oorzakelijk verband tussen ongeval en letsel. Het slachtoffer moet dit verband, als eisende partij, aantonen.   Een ... Lees meer

Lees meer

Aansprakelijkheid voor gebrekkige implantaten

In ziekenhuizen worden vaak implantaten ingebracht bij patiënten. Dat varieert van kunstheupen en knieën tot aan implantaten in de kaak voor een kroon. Maar het bekendste, om niet te zeggen het beruchtste voorbeeld is ... Lees meer

Lees meer

OPS en andere Beroepsziekten

OPS (CTE/CSE) Per 01 maart 2020 is “Het OPS-Loket” geopend. Via dit loket kunnen werknemers die aan de gestelde diagnose OPS lijden een financiële compensatie ontvangen tot € 21.269,-. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) ... Lees meer

Lees meer

Eerste lustrum

Omdat ik na het eind van deze maand mijn eerste lustrum bij Tijssen en Saes Advocaten meemaak, kijk ik graag terug op de afgelopen vijf jaren bij dit fantastische kantoor.    Letselschadepraktijk Als u mijn ... Lees meer

Lees meer

VAR IN LETSELSCHADE?

Was de overtreding binnen het strafschopgebied of erbuiten? Strafschop of niet? Wie graag naar voetbal kijkt heeft deze vraag vaker gehoord, toch? Het antwoord op deze vraag bepaalt vaak de uitslag. De VAR helpt de ... Lees meer

Lees meer

Kies meteen de juiste advocaat

De Orde van Advocaten heeft sinds kort een zoekmachine. Die zoekmachine heet: “Zoek een advocaat”. Via die zoekmachine kun je  een advocaat vinden die gespecialiseerd is voor jouw zaak. Deze zoekmachine is een verrijking ... Lees meer

Lees meer