Informatie

Tijssen & Saes advocaten en belastingkundigen, is een maatschap die beroepsvennootschappen omvat.

  • Onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA), en onderworpen aan het tuchtrecht van de NOVA.
  • Ons kantoor heeft een interne klachtenregeling .
  • Onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Nationale Nederlanden, polisnummer 79929534 voldoet aan alle eisen van de NOVA met een verzekerde som van 2.500.000 euro.
  • Op alle door ons kantoor aanvaarde opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
  • Ons kantoor behoort tot het kantoorgebouwencomplex Adviesveste en beschikt daarmee over extra vergaderruimte voor presentatiedoeleinden.